Các Nhà Tuyển dụng

Bạn đang tìm kiếm nhân sự có trình độ cao hay chưa được đào tạo? Đội ngũ của chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm cho bạn các ứng viên phù hợp có các phẩm chất thỏa mãn tốt nhất các yêu cầu công việc.

Để biết thêm » Hãy gửi yêu cầu »

Liên hệ với Global Employment

Văn phòng tại Bucharest/Romani

Email: romania@global-employment.ro

Địa chỉ Văn phòng tại Bucharest/Romani:

35-37 Academiei Street
Entrance A, 2nd Floor, Apt. 30
1st District, RO - 010013
Bucharest/Romania
Europe

Văn phòng tại Vienna/Austria:

Email: austria@global-employment.ro

Địa chỉ Văn phòng tại Vienna/Austria:

Fischhof 3/6
A-1010 Vienna/Austria
Europe

office@global-employment.ro

www.global-employment.ro

Mẫu liên hệ trực tuyến