Các Nhà Tuyển dụng

Bạn đang tìm kiếm nhân sự có trình độ cao hay chưa được đào tạo? Đội ngũ của chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm cho bạn các ứng viên phù hợp có các phẩm chất thỏa mãn tốt nhất các yêu cầu công việc.

Để biết thêm » Hãy gửi yêu cầu »

Sứ mệnh & các giá trị

Sứ mệnh của chúng tôi là trở thành nhà tuyển dùng tốt nhất cho các đối tác của chúng tôi thông qua việc liên tục đổi mới và phát triển.

  • Chúng tôi tin vào các giá trị của mình mỗi ngày và niềm tin này giúp chúng tôi đạt được sử mệnh của mình.
  • Chúng tôi công bằng, cởi mở và trung thực
  • Chúng tôi tôn trọng các cam kết của mình
  • Chúng tôi chịu trách nhiệm trong việc đưa ra các giải pháp phù hợp
  • Chúng tôi xây dựng các mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng
  • Chúng tôi hỗ trợ các khách hàng và đồng nghiệp của họ để đạt được các mục tiêu họ đã đề ra

Hãy chọn cách dễ dàng!

Work abroad

Global Employment sẽ thực hiện các hồ sơ nhân sự ban đầu mà quốc gia của người lao động yêu cầu để hợp pháp hóa quy trình thuê lao động, do vậy đơn giản hóa quy trình tuyển dụng cho cả nhà tuyển dụng lẫn người lao động.

Tìm hiểu them »

Làm việc tại Global Employment

Work abroad

Nếu bạn quyết tâm muốn tiếp tục phát triển bản thân và trở nên xuất sắc trong bất kỳ lĩnh vực nào, chúng tôi đều muốn gặp bạn!

Tìm hiểu them »