Các Nhà Tuyển dụng

Bạn đang tìm kiếm nhân sự có trình độ cao hay chưa được đào tạo? Đội ngũ của chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm cho bạn các ứng viên phù hợp có các phẩm chất thỏa mãn tốt nhất các yêu cầu công việc.

Để biết thêm » Hãy gửi yêu cầu »

Phương thức hoạt động

Global Employment tin tưởng vào việc sử dụng các phương thức phù hợp nhất trong mỗi trường hợp cụ thể để đảm bảo giải pháp đó là phù hợp và thiết thực nhất trong ngành nghề/vị trí địa lý và trường hợp đó.

Chúng tôi khuyến nghị việc sử dụng các phương pháp phối hợp. Phương pháp của chúng tôi rất hiệu quả do bao gồm các bước sau đây: tìm kiếm, lựa chọn, kết nối hồ sơ và ứng dụng các tiện ích internet, tìm kiếm trên toàn thị trường để nắm được lực lượng lao động phù hợp nhất, đảm bảo các nhà tuyển dụng có các lựa chọn tốt nhất.

Chúng tôi luôn lựa chọn các ứng viên dựa trên các yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Why Global Employment

Our mission is to become the best recruiter for our partners, through constant innovation and improvement.

Tìm hiểu them