Các Nhà Tuyển dụng

Bạn đang tìm kiếm nhân sự có trình độ cao hay chưa được đào tạo? Đội ngũ của chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm cho bạn các ứng viên phù hợp có các phẩm chất thỏa mãn tốt nhất các yêu cầu công việc.

Để biết thêm » Hãy gửi yêu cầu »

Các lĩnh vực ngành nghề

Chúng tôi cung cấp người lao động có trình độ cao cũng như người lao động chưa được đào tạo trong các lĩnh vực như ngư nghiệp, du lịch biển, du lịch trên sông, sản xuất trong các nhà máy, nông nghiệp và lọc dầu

Chuyên môn của chúng tôi

Our expertise

Chúng tôi cung cấp các giải pháp tuyển dụng đẳng cấp quốc tế trong 6 lĩnh vực ngành nghề, khiến chúng tôi trở thành lựa chọn hành đầu của các đối tác

Tìm hiểu them »